Welcome to Biomedical Science Program Forum

Welcome to our forum. Feel free to post a message.

Welcome to Biomedical Science Program Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
สวัสดีปีใหม่ครับ

ขอกราบสวัสดีปีใหม่แบบไทยๆ(ย้อนหลัง)ท่านอาจารย์ พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆทุกท่านนะครับ

ขอให้ทุกท่านมีความสุข ร่มรื่นร่มเย็นตลอดทั้งปีนะครับ

ปีใหม่นี้ ผมจะประกาศกร้าวว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่!! เริ่มจากส่งงานให้ทันในวันที่ 20 นี้!! คอยดูนะครับ!!

Re: สวัสดีปีใหม่ครับ

ไอ้มังคุด วันนี้เลยวันที่ 20 แล้วนะ ไม่เห็นส่งไรมาเลย !! ประกาศกร้าวใหม่นะ