Welcome to Biomedical Science Program Forum

Welcome to our forum. Feel free to post a message.

Welcome to Biomedical Science Program Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
FAQ on Seminar

ต้องทำ seminar ทุกเทอมหรือปล่าว

ต้องทำ seminar ทุกเทอม โดยเทอม 1 และ 2 ของปีแรก จะต้องลง seminar I & II, หลังจากปีแรก จะเป็น desertation seminar ซึ่งก็คือการนำ thesis ตัวเองมา present คล้ายๆ กับการ progress thesis ตัวเอง

ใช้ภาษาไรในการ present

present และถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ

เลือก paper ที่จะ present อย่างไร

paper ที่เลือก ควรมาจาก journal ที่มี impact factor มากกว่า 10 ตัวอย่างเช่น Nature, Science, Cell, New England.. etc. เหตุผลที่กำหนดเช่นนี้ คือ paper เหล่านี้ เป็น paper ที่มีมาตรฐานสูง และมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ, มีหลายๆ การทดลองที่เหมาะกับการ discussion ในห้อง seminar หากคิดว่าหา paper ที่เหมาะกับตัวเองไม่ได้ (ที่มี IF > 10) ก็ให้ลองปรึกษากับ อ. ที่ปรึกษาก่อน ว่าเหมาะกับการ present หรือไม่

paper ที่เลือก ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้หลากหลาย (อาจสอดคล้องก็ได้ แต่ขอให้มีอะไร ที่แตกต่างบ้าง

ต้องเชิญใครบ้าง หรือประกาศอย่างไร

ท่านแรกที่ควรจะเข้า คือ อ. ที่ปรึกษาตัวเอง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการ seminar และ comment ชี้แนะ จากนั้นอาจเชิญ อ. ผู้มีความรู้ในหัวข้อสัมมนานั้นๆ (เช่น หาก seminar เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า อาจเรียนเชิญ อ. ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา เป็นต้น และอาจเชิญ อ. อภิวัฒน์ เพื่อร่วมฟังได้ โดยควรนัดเวลา อ. ล่วงหน้า นานๆ เนื่องจาก อ. หลายท่าน ค่อนข้างมีเวลาว่างน้อย

ประกาศโดยการติด board (A4) ให้ระบุชื่อนิสิต, อ. ที่ปรึกษา, ชั้นปี, หัวข้อ seminar, วันเวลา, สถานที่ โดยติดหน้าห้อง seminar และตามตึกต่างๆ และควรส่ง mail บอกนิสิตทุกคน รวมทั้ง post ใน web board แห่งนี้ ควรบอกล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และเช็คห้อง + LCD projector ว่าว่างหรือเปล่า

ห้อง seminar อนู่ที่ไหน

ปรกติจะสัมมนาห้อง 1012 ตึก อปร. ชั้น 10 โดยนิสิตต้องเตรียมคอมพิวเตอร์เพื่อ present เอง เพราะฉะนั้น ควรมาก่อนเวลา อย่างน้อย 15-20 นาที เพื่อ set เครื่องให้เรียบร้อย (อาจใช้ labtop ตัวเอง หากทำไม่เป็น ให้ถามรุ่นพี่ที่ดูแล้ว น่าจะคุยกันรู้เรื่องเพื่อให้ช่วย (อาจหายากหน่อย

เครื่อง LCD + computer สามารถใช้ได้ที่ห้องพักนิสิตชีวเวชศาสตร์ ชั้น 10 ตึก อปร. กุญแจตู้ เอาได้ที่ห้องแลปพิษงู ชั้นเดียวกัน ติดต่อพี่แยม หรือพี่มังคุดก็ได้

+++++++++++++++++++++++++++++++++
ฝากคำถามเพิ่มเติมไว้ได้นะค