Welcome to Biomedical Science Program Forum

Welcome to our forum. Feel free to post a message.

Welcome to Biomedical Science Program Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
จะลงรูปและprofile ของเราเองได้ที่ตรงส่

จะลงรูปและprofile ของเราเองได้ที่ตรงส่วนไหนของเว็บ หาไม่เจอค่ะ

Re: จะลงรูปและprofile ของเราเองได้ที่ตรงส

ตอนนี้ลงรูป หรือข้อมูลส่งมาที่ผมก่อนครับ (กลัวจะมีคนส่งรูปที่ไม่ได้เซ็นเซอร์มานะครับ ) อีกอย่างคือเวบนี้เป็นเวบชั่วคราวครับ (free web site) มีข้อจำกัดหลายอย่างในการ upload ข้อมูล ถ้า web site ทางการเรียบร้อย จะแจ้งทุกคนให้ทราบนะครับ

อาคม arkh75@gmail.com, arkh75@hotmail.com