Welcome to Biomedical Science Program Forum

Welcome to our forum. Feel free to post a message.

Welcome to Biomedical Science Program Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
ประกาศ กำหนดการสัมมนาชีวเวชศาสตร์ SE

ขอเชิญ พี่ๆ เพื่อนๆ ชีวเวชศาสตร์ เข้าร่วมฟังสัมมนา 1 ปี 2550 ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2550 -6 กันยายน 2550 ครับ เวลา 10.00-12.00 น. ณ ตึก อปร. ชั้น 10 ห้อง 1012 ครับ


รายละเอียดติดที่หน้าห้อง 1012 ครับ จะ updated หัวเรื่องอีกทีนึงครับ

Re: ประกาศ กำหนดการสัมมนาชีวเวชศาสตร

ดีครับ

สำหรับทุกคนที่จะสัมมนา ถ้าเป็นไปได้ช่วยส่ง file paper ให้เพื่อนๆ พี่ๆ ก่อนวันสัมมนาประมาณ 1 สัปดาห์ก็จะดีครับ และติดประกาศหัวข้อที่จะพูดด้วย เผื่อมีคนอื่นนอกหลักสูตรที่สนใจ (mail รวมของนิสิตชีวเวช ดูได้จากกระทู้ล่างๆ ครับ)

ส่วนข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสัมมนา ดูได้ข้างล่างครับ
อาคม (ชีวเวชรุ่น 1)
====================================
ต้องทำ seminar ทุกเทอมหรือปล่าว

ต้องทำ seminar ทุกเทอม โดยเทอม 1 และ 2 ของปีแรก จะต้องลง seminar I & II, หลังจากปีแรก จะเป็น desertation seminar ซึ่งก็คือการนำ thesis ตัวเองมา present คล้ายๆ กับการ progress thesis ตัวเอง

ใช้ภาษาอะไรในการ present

present และถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ

เลือก paper ที่จะ present อย่างไร

paper ที่เลือก ควรมาจาก journal ที่มี impact factor มากกว่า 10 ตัวอย่างเช่น Nature, Science, Cell, New England.. etc. เหตุผลที่กำหนดเช่นนี้ คือ paper เหล่านี้ เป็น paper ที่มีมาตรฐานสูง และมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ, มีหลายๆ การทดลองที่เหมาะกับการ discussion ในห้อง seminar หากคิดว่าหา paper ที่เหมาะกับตัวเองไม่ได้ (ที่มี IF > 10) ก็ให้ลองปรึกษากับ อ. ที่ปรึกษาก่อน ว่าเหมาะกับการ present หรือไม่

paper ที่เลือก ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้หลากหลาย (อาจสอดคล้องก็ได้ แต่ขอให้มีอะไร ที่แตกต่างบ้าง)

ต้องเชิญใครบ้าง หรือประกาศอย่างไร

ท่านแรกที่ควรจะเข้า คือ อ. ที่ปรึกษาตัวเอง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการ seminar และ comment ชี้แนะ จากนั้นอาจเชิญ อ. ผู้มีความรู้ในหัวข้อสัมมนานั้นๆ (เช่น หาก seminar เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า อาจเรียนเชิญ อ. ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา เป็นต้น)และอาจเชิญ อ. อภิวัฒน์ เพื่อร่วมฟังได้ โดยควรนัดเวลา อ. ล่วงหน้า นานๆ เนื่องจาก อ. หลายท่าน ค่อนข้างมีเวลาว่างน้อย

ประกาศโดยการติด board (A4) ให้ระบุชื่อนิสิต, อ. ที่ปรึกษา, ชั้นปี, หัวข้อ seminar, วันเวลา, สถานที่ โดยติดหน้าห้อง seminar และตามตึกต่างๆ และควรส่ง mail บอกนิสิตทุกคน รวมทั้ง post ใน web board แห่งนี้ ควรบอกล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และเช็คห้อง + LCD projector ว่าว่างหรือเปล่า

ห้อง seminar อยู่ที่ไหน

ปกติจะสัมมนาห้อง 1012 ตึก อปร. ชั้น 10 โดยนิสิตต้องเตรียมคอมพิวเตอร์เพื่อ present เอง เพราะฉะนั้น ควรมาก่อนเวลา อย่างน้อย 15-20 นาที เพื่อ set เครื่อ

Re: ประกาศ กำหนดการสัมมนาชีวเวชศาสตร

ตกลงเริ่มวันแรก วันที่ 2 สค คับ